Θεματικές Κατηγορίες

 

 

Χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

Tο portal εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

 
 
Αρχή > ΠροκηρύξειςΔιαγωνισμοί Πίσω

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης επιτυχόντων και απορριφθέντων μετά την διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών, για την πλήρωση 11 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού των δήμων Αμπελοκήπων, Θερμαϊκού και Σταυρούπολης σύμφωνα με την αριθμ. 1/2009 προκήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤ/ΣΗΣ  Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
   

Θεσσαλονίκη  16.12.2009

Ταχ.Δ/νση: Τ.Οικονομίδη- Καθ. Ρουσσίδη 11
Ταχ.Κωδικας: 54110
Πληροφορίες: Αλέξανδρος Σουγάρης         
Τηλέφωνο:  2313 309215, 309214, 309213 
Τελεφαξ:  2310 423333

 
  
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης επιτυχόντων και απορριφθέντων κατά Δήμο και κατηγορία, μετά την διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2009, για την πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια, έντεκα (11) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τους δήμους Αμπελοκήπων, Θερμαϊκού και Σταυρούπολης του Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2009 προκήρυξη
    
        
Από τη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριφθέντων κατά Δήμο και κατηγορία, μετά την διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών στις 9,10 και 11 Δεκεμβρίου 2009, για την πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια, έντεκα (11) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τους δήμους Αμπελοκήπων, Θερμαϊκού και Σταυρούπολης του Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2009 προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα παραπάνω στοιχεία, στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο ισόγειο, Τ. Οικονομίδη 1 και Καθ. Ρουσσίδη 11, 541 10 – Θεσσαλονίκη, στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημαρχείων Αμπελοκήπων, Θερμαϊκού και Σταυρούπολης, ανάλογα με το Δήμο για τον οποίο εκδήλωσαν προτίμηση ότι επιθυμούν να προσληφθούν και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: www.rcm.gr.
         
            Με Εντολή Γενικής Γραμματέα
               Ο Διευθυντής
 
 
                Ιωάννης Τολίδης


Πληροφορίες:

Ημερομ. Εισαγωγής: 16-12-2009

Συνημμένα:

Πίνακες ΔΕ Σταυρούπολης μετά τα αθλήματα
Πίνακες ΠΕ Σταυρούπολης μετά τα αθλήματα
Πίνακες ΤΕ Σταυρούπολης μετά τα αθλήματα
Πίνακες Θερμαϊκού μετά τα αθλήματα
Πίνακες Αμπελοκήπων μετά τα αθλήματα


Ενέργειες:

 

Γρήγορη Ματιά

 

 
 
 
 

Πρόσφατα Δελτία Τύπου

 


Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR